Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

BETOMAX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwc ... - EBI

BETOMAX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2015 roku (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Betomax Polska S.A. informuje o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.betomax.pl PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
01BetomaxOgloszenieozwolaniuZWZna_17.06.2015-0.pdf
02BetomaxProjektyUchwalnaZWZ17.06.2015-1.pdf
03FORMULARZINSTRUKCJIDOGLOSOWANIAZWZBetomax_17.06.2015-2.pdf
04FORMULARZPELNOMOCNICTWAZWZBetomax_17.06.2015-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo