Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

BGŻ SA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r. (27/2011)

BGŻ SA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r. (27/2011)
Share
d2ynn8y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BGŻ SA
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r. Raport bieżący 27/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku z 21 lipca 2011 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZ 21 07 2011.pdf
Uchwały NWZ 21 07 2011EN.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank on July 21, 2011. Current Report 27/2011 dated July 21, 2011 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby discloses resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting on July 21, 2011. The adopted resolutions are enclosed with this current report.Legal basis: § 38 section 1 point 7 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
d2ynn8y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Dariusz Odzioba Wiceprezes Zarządu
2011-07-21 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y