Trwa ładowanie...
d4fws31

BIEC: WRP spadł do 77,4 pkt w marcu, dobre perspektywy rynku pracy

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o w marcu br. o 0,2 pkt m/m, osiągając 77,4 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik spada od czerwca 2015 roku. Tendencje na rynku pracy świadczą o dalszym spadku stopy bezrobocia. Pozytywny wpływ wykazują również czynniki sezonowe. 

Share
d4fws31

"Stopa bezrobocia mierzona wg BAEL spadła na koniec 2015 roku do 6,9%. Zarówno stopa bezrobocia rejestrowanego, jak i stopa wg BAEL obniżyły się do poziomów porównywalnych z 2008 rokiem. Osiągnięcie porównywalnych wskaźników bezrobocia przy znacznie niższym w porównaniu z 2008 rokiem tempem wzrostu gospodarki oraz kurczącą się w ciągu minionych lat populacją w wieku produkcyjnym (z 64,5% w 2008 do ok. 63% w 2015 r.) pozwala sądzić, iż gospodarka generuje więcej miejsc pracy przy jednocześnie lepszym dostosowaniu struktury popytu na pracę do jej podaży" - czytamy w raporcie.

W porównaniu do stycznia liczba ofert pracy skierowanych do PUP-ów wzrosła o ponad 33% i wyniosła rekordowo ok. 140 tys. ofert. Zwolnienia grupowe w luty, w ujęciu miesięcznym zmalały o 2%, zaś w ciągu ostatnich 2 lat - o ok.30%.

"W konsekwencji spadającego bezrobocia, zmniejszającej się liczby zwolnień grupowych oraz rosnącej liczby ofert pracy spada agregatowa kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Według najnowszych danych (za styczeń 2016 roku) zmalała ona o blisko 2%, zaś w ciągu ostatniego roku o ponad 10%" - czytamy dalej.

Przedsiębiorstwa małe i średnie (do 249 pracujących) przewidują spadek liczby pracowników, zaś duże przedsiębiorstwa - wzrost. "W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego, producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli oraz przez producentów mebli. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży oraz producenci skór i wyrobów ze skór wyprawianych" - czytamy dalej.

(ISBnews)

d4fws31

Podziel się opinią

Share
d4fws31
d4fws31