Trwa ładowanie...
d1dk7dw

BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na wal...

BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (6/2010)

Share
d1dk7dw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIO-MED INVESTORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIO-MED Investors S.A z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Totmes S.A z siedzibą w Warszawie oraz Totmes Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od Totmes S.A.), że w dniu 7 grudnia 2010 r. Totmes S.A. zbył, a Totmes Fund S.A. nabył 10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A BIO-MED Investors S.A.Przed transakcją Totmes S.A. posiadał bezpośrednio 10.000.000 akcji uprzywilejowanych serii A BIO-MED Investors S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 9,04% w kapitale zakładowym oraz 15,31% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BIO-MED Investors S.A.Po transakcji Totmes S.A. nie posiada bezpośrednio akcji BIO-MED Investors S.A.Przed transakcją Totmes Fund S.A. nie posiadał akcji BIO-MED Investors S.A.Po transakcji Totmes Fund S.A. bezpośrednio, a Totmes S.A. (podmiot dominujący wobec Totmes Fund S.A.) pośrednio, posiadają 10.000.000 akcji uprzywilejowanych serii A BIO-MED Investors S.A. o wartości nominalnej
0,10 zł każda, które stanowią 9,04 % w kapitale zakładowym oraz 15,31% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BIO-MED Investors S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Andrzej Trznadel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

Podziel się opinią

Share
d1dk7dw
d1dk7dw