Trwa ładowanie...
d3pkx27

BIOGENED S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorcze...

BIOGENED S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej BIOGENED SA i przez osobę z nią blisko związaną w 2013 roku (30/2013)

Share
d3pkx27

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOGENED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej BIOGENED SA i przez osobę z nią blisko związaną w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIOGENED SA (dalej: Spółka)
informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 r. otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. tekst jedn. z 2010, poz. 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz §2ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950), zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych w 2013 r. na akcjach Spółki przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Spółki i osobę blisko z nią związaną. Transakcje dotyczyły kupna akcji zwykłych na okaziciela Spółki i zostały zawarte w dniach 7, 8, 9 i 28 stycznia 2013 r. na podstawie zleceń złożonych w Domu Maklerskim IDM SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mały Rynek 7. Cena nabytych akcji łącznie wyniosła 320.235
złotych, a wolumen 18995 akcji, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela: L.p. Data transakcji Liczba akcji Cena nabycia w PLN 1 7.01.2013 168 2.520 2 7.01.2013 170 2.550 3 8.01.2013 170 2.550 4 8.01.2013 168 2.520 5 8.01.2013 4 60 6 8.01.2013 168 2.520 7 8.01.2013 168 2.520 8 9.01.2013 170 2.550 9 9.01.2013 154 2.310 10 28.01.2013 17655 300.135 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

| | | BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOGENED S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pojezierska | | 99 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (42) 651 31 52 | | (42) 651 12 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9471856923 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2013-02-01 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27