Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Ujawnienie istotnego akcjonariusza (16/2014)

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Ujawnienie istotnego akcjonariusza (16/2014)
Share
dpg1tr4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie istotnego akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 06.05.2014 otrzymał od Spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku zawiadomienie o następującej treści: 01CYBERATON S.A. nabyła akcje Biomass Energy Project S.A. w liczbie 750.500 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) sztuk akcji, które stanowią 5% (słownie: pięć procent) ogółu akcji Emitenta oraz posiadła 750.500 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5% (słownie: pięć procent) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. Akcje w ilości 749.000 sztuk serii C istnieją poza obrotem giełdowym i nie mają wpływu na ich płynność na rynku. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie
znacznego pakietu akcji Osoby reprezentujące spółkę: Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-011 Wtelno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościelna 3
(ulica) (numer)
+48 (52) 382 83 83 +48 (52) 382 83 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5542907667 340919180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4