Trwa ładowanie...
d2zhlaf

BIOMAX - Korekta Raportu bieżącego 53/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomax ... - EBI

BIOMAX - Korekta Raportu bieżącego 53/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomax S.A. (54/2014)

Share
d2zhlaf
NEW CONNECT
Raport EBI nr 54 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Korekta Raportu bieżącego 53/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomax S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki BIOMAX S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Emitent?,?Spółka?), przekazuje poniżej korektę do treści Raportu bieżącego nr 53/2014 z dnia 24.11.2014r. Korekta dotyczy nieprawidłowo podanych dat: - ?Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia, tj. przed 21 grudnia 2014 roku? Poprawna data: 22 grudnia 2014r. - ?Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 5 grudnia 2014 roku (tzw. record date)? Poprawna data: 6 grudnia 2014 roku - ?Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu (26 listopada 2014r.)?. Poprawna data: (24 listopada 2014r. ). W związku z powyższym przesyłamy poprawione Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ. Podstawa prawna: &4 ust. 2 pkt. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect''.
Załączniki
Plik Opis
Biomax-OgloszenieZwolanieNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Samp Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

Podziel się opinią

Share
d2zhlaf
d2zhlaf