Trwa ładowanie...
d3g3e2t
d3g3e2t
espi

BIOMED-LUBLIN - Podpisanie umowy transferu licencji i technologii z Laboratoire français du Fract ... - EBI

BIOMED-LUBLIN - Podpisanie umowy transferu licencji i technologii z Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) (28/2014)
Share
d3g3e2t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy transferu licencji i technologii z Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2014 roku Spółka podpisała z Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (?LFB Biomedicaments?) umowę transferu licencji i technologii. Na podstawie umowy Spółka uzyskała wyłączną licencję w celu wytwarzania, wprowadzania na rynek i dystrybucji produktów: -Albumina ludzka -Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego -czynnik von Villebrandta -czynnik VIII Podpisane powyższej umowy umożliwi realizację projektów związanych z uruchomieniem frakcjonowania osocza w zakładzie w Mielcu, który powstanie w wyniku realizacji trzech projektów w ramach działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013", tj. w wyniku realizacji projektów pn.: 1. "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG". 2. "Wdrożenie trzystopniowej
technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebrandta". 3. "Uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów". Spółka zamierza do końca 2015 r. zrealizować wyżej wymienione projekty. Spółka planuje uruchomienie zakładu frakcjonowania osocza w Mielcu na początku 2016 r. Pierwsze produkty wyprodukowane w zakładzie w Mielcu powinny trafić do sprzedaży pod koniec 2016 r. Realizacja powyższych projektów umożliwi dywersyfikację produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments polegającej na produkcji innowacyjnych produktów osoczopochodnych w zakładzie w Mielcu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g3e2t

Podziel się opinią

Share
d3g3e2t
d3g3e2t