Trwa ładowanie...
d1fpqg7

BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA (68/2011)

BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA (68/2011)

Share
d1fpqg7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 14.11.2011 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22.12.2011 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLBIOTN00029 zarejestrowanych zostanie 217.096.336 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN każda ("Rejestracja"). W załączeniu przedmiotowy komunikat KDPW S.A. W wyniku Rejestracji: ? wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego Spółki wyniesie 1.325.700.384,60 PLN, w tym kapitału zarejestrowanego w KRS 1.205.061.040,20 PLN oraz 120.639.344,40 PLN kapitału zakładowego z emisji 603.196.722 akcji Spółki serii AA wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego i nieobjętych jeszcze aktualizacją wpisu w KRS, ? liczba akcji Spółki wszystkich emisji wyniesie 6.628.501.923, w tym 6.025.305.201 akcji Spółki zarejestrowanych w KRS oraz 603.196.722 akcje Spółki serii AA wyemitowane w ramach kapitału warunkowego i nieobjęte jeszcze aktualizacją wpisu w KRS, ? ogólna liczba głosów, wynikających z
wyemitowanych akcji Spółki, wyniesie 6.628.501.923, w tym 6.025.305.201 głosów z wyemitowanych i zarejestrowanych w KRS akcji Spółki oraz 603.196.722 głosy z 603.196.722 akcji Spółki serii AA, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego i nieobjętych jeszcze aktualizacją wpisu w KRS. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KomunikatKDPW21.12.2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2011-12-21 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7