Trwa ładowanie...
dz57d95

Black Lion Fund - Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 1.01.2013 ? 30.09.2014...

Black Lion Fund - Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 1.01.2013 ? 30.09.2014 r. (16/2013)

Share
dz57d95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 1.01.2013 ? 30.09.2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej "Rozporządzenie") Zarząd spółki "Black Lion Fund" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia z wyłączeniem obowiązku przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego. Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że zamierza przekazać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny, o którym mowa § 83 ust. 4 Rozporządzenia, zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent rezygnuje z publikacji raportu
kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Emitent informuje, iż zamierza skorzystać ze zwolnienia z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2012 r., określonego w § 102 ust. 1 Rozporządzenia i w związku z tym przekaże raport roczny i skonsolidowany raport roczny jednocześnie nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego w dniu wskazanym poniżej. Wobec powyższego, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia, Zarząd podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.01.2013 ? 30.09.2014 r. Podane terminy przekazania raportów okresowych uwzględniają fakt, iż na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 03 stycznia 2013 r., rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. zakończy się z dniem 30 września 2014 r. 1. jednostkowy raport roczny za 2012 r. ? 21 marca 2013 r. 2. skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 21 marca 2013 r. 3. rozszerzony skonsolidowany
raport kwartalny za I kwartał 2013 r. ? 15 maja 2013r. 4. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r. ? 30 sierpnia 2013 r. 5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. ? 14 listopada 2013 r. 6. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. ? 14 lutego 2014 r. 7. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. ? 15 maja 2014 r. 8. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r. ? 14 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

| | | Black Lion Fund SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-01-31 Rafał Bauer Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95