Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

BLACK PEARL CAPITAL SA - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności i uchylenie części uchwa ... - EBI

BLACK PEARL CAPITAL SA - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności i uchylenie części uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. (14/2014)
Share
d1nnivu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności i uchylenie części uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. otrzymał odpis pozwu o stwierdzenie nieważności i uchylenie części uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętych w dniu 23 kwietnia 2014 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Pezda Prezes Zarządu
Jacek Woźniakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu