Trwa ładowanie...
d3foyzc

BLACK PEARL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (10/2015)

BLACK PEARL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (10/2015)

Share
d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą Threems Capital Limited z siedzibą w Larnace (?Threems?), w dniu 27 lipca 2015 r., doszło do wykonania umowy datio in solutum, na podstawie której Threems zbył 102 843 (słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji serii D w Black Pearl S.A., stanowiących 5,1% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki W wyniku zawartej umowy datio in solutum, Threems zmniejszyła o 5,1 % udział w kapitale zakładowym Spółki, jak również zmniejszyła o 5,1% swój udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przekazanymi Spółce
informacjami, przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Threems posiadało bezpośrednio 102 843 (słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcje Spółki, uprawniające do oddania 102 843 (słownie: sto dwóch tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,1 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,1 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A., Threems, zgodnie z przekazanymi informacjami nie posiada akcji Black Pearl S.A. Threems poinformował również, że nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów, posiadających akcje Spółki. Jednocześnie Threems poinformował, że nie występują osoby trzecie, z którymi Threems zawarła umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, ani też że Threems nie posiada spółek zależnych posiadających akcje
Black Perl S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLACK PEARL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-060 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Wolnica | | 13 lok 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@blackpearlcapital.pl | | www.blackpearlcapital.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-021-10-09 | | 142121110 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc