Trwa ładowanie...
d3ub2lr
d3ub2lr
espi

BLACK PEARL - Scalenie akcji spółki (10/2015) - EBI

BLACK PEARL - Scalenie akcji spółki (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3ub2lr
NEW CONNECT
Raport EBI nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Scalenie akcji spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z prowadzonym procesem połączenia 40.338.000 (czterdziestu milionów trzystu trzydziestu ośmiu) akcji serii A, B oraz C, w dniu 30 kwietnia 2015 r. doszło do scalenia akcji Spółki w stosunku 20:1. W związku z powyższym, po wymianie w KDPW pod kodem PLBLKPC00014 zarejestrowanych zostało 2.016.900 (dwa miliony szesnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote) każda akcja, które zostały przydzielone poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z powyższym parytetem scalenia, z uwzględnieniem zasad wyrównywania tzw. resztówek scaleniowych. Wznowienie obrotu akcjami nastąpiło w dniu 4 maja 2015 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Smoczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ub2lr

Podziel się opinią

Share
d3ub2lr
d3ub2lr