Trwa ładowanie...
d2p19hb

Bloober Team Spółka Akcyjna - Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A. (23/2015) - EBI

Bloober Team Spółka Akcyjna - Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A. (23/2015)

Share
d2p19hb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że uzyskał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wpisie do rejestru zmian statutu Spółki, wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni z dnia 9 lutego 2015 roku. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
tekstjednolitystatutuzdn._27.02.2015-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p19hb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Babieno Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p19hb

Podziel się opinią

Share
d2p19hb
d2p19hb