Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

Bloober Team Spółka Akcyjna - Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A. (23/2015) - EBI

Bloober Team Spółka Akcyjna - Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A. (23/2015)
Share
d3c3zb9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że uzyskał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wpisie do rejestru zmian statutu Spółki, wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni z dnia 9 lutego 2015 roku. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
tekstjednolitystatutuzdn._27.02.2015-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Babieno Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9