Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

BLUMERANG INVESTORS S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu (1/2014)

BLUMERANG INVESTORS S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu (1/2014)
Share
d3g8goh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez Członka Zarządu w roku 2013, sporządzone stosownie do art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (...). Zgodnie z treścią zawiadomienia, osoba zobowiązana dokonała w dniu 29 stycznia 2013 roku zakupu 2000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,83 zł za akcję. Transakcja została dokonana na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLUMERANG INVESTORS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16A
(ulica) (numer)
61 664 80 61 61 664 80 62
(telefon) (fax)
info@preipo.pl www.blumerang.pl
(e-mail) (www)
7811809934 300623460
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Tomasz Tyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh