Trwa ładowanie...
dnbtfxh

BM MEDICAL SA - Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji (4/2011)

BM MEDICAL SA - Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji (4/2011)

Share
dnbtfxh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BM MEDICAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BM Medical S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. wpłynęło do Spółki od Pana Sławomira Kliszko zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie") dotyczące zbycia 11.111 akcji, stanowiących 2,60% kapitału zakładowego Spółki o następującej treści: Pan Sławomir Kliszko zawiadamia niniejszym, że w wyniku umowy cywilno-prawnej zawartej dnia 16.12.2011 r. zmienił stan posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki BM Medical S.A. W wyniku umowy cywilno-prawnej Pan Sławomir Kliszko zbył 11.111 akcji BM Medical S.A., co stanowi 2,60% kapitału zakładowego spółki, z kktórych przysługuje prawo 11.111 głosów, co stanowi 2,60% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed tą transakcją, Pan Sławomir Kliszko posiadał 21.392 akcje BM Medical S.A., co stanowiło 5,00% kapitału
zakładowego spółki, z których przysługiwało wykonanie 21.392 głosów, stanowiących 5,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Po tej transakcji, Pan Sławomir Kliszko posiada 10.281 akcji BM Medical S.A, stanowiących 2,40% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbtfxh

| | | BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BM MEDICAL SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbtfxh

Podziel się opinią

Share
dnbtfxh
dnbtfxh