Trwa ładowanie...
d2h447f
espi

BMPAG - Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu...

BMPAG - Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz ustaleniu daty pierwszego notowania akcji nowej emisji. (26/2011)
Share
d2h447f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BMPAG
Temat
Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz ustaleniu daty pierwszego notowania akcji nowej emisji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd bmp media investors AG ("Spółka") informuje, iż został poinformowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW"), iż zgodnie z uchwałą nr 929/2011 Zarządu GPW z dnia 20 lipca 2011 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.319.250 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Zarząd GPW postanowił również wprowadzić z dniem 22 lipca 2011r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wymienione akcje Spółki, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "DE0003304200". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP MEDIA INVESTORS AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Jens Spyrka Prokurent Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h447f

Podziel się opinią

Share
d2h447f
d2h447f