Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

BMPAG - Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu...

BMPAG - Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz ustaleniu daty pierwszego notowania akcji nowej emisji. (14/2014)
Share
d19o53s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
BMPAG
Temat
Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej dopuszczenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz ustaleniu daty pierwszego notowania akcji nowej emisji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd bmp Media Investors AG ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszy został poinformowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW"), iż zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 408/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 1.881.924 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela Spółki. Zarząd GPW postanowił również wprowadzić z dniem 7 kwietnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wymienione akcje Spółki, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "DE0003304200".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP MEDIA INVESTORS AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com www.mediainvestors.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Jens Spyrka Członek Zarządu Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s