Trwa ładowanie...
d1zsawj
espi

BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzaj...

BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzającego zgodnie z §15a WpHG /niemiecka Ustawa o obrocie papierami wartościowymi/ (17/2013)
Share
d1zsawj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
BMPAG
Temat
Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzającego zgodnie z §15a WpHG /niemiecka Ustawa o obrocie papierami wartościowymi/
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd bmp media investors AG informuje, że w dniu 28 października 2013 r. otrzymał od Olivera Borrmanna, Prezesa Zarządu bmp media investors AG, informację o zawarciu przez niego następującej transakcji sprzedaży akcji bmp media investors AG: 1. 24 października 2013 r. ? sprzedaż za pośrednictwem Xetra łącznie 6.000 akcji po cenie 0,722 euro za akcję na łączną wartość 4.332,00 euro. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP MEDIA INVESTORS AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Jens Spyrka Członek Zarządu Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zsawj

Podziel się opinią

Share
d1zsawj
d1zsawj