Trwa ładowanie...
d1qgpxl
espi

BMPAG - Niewielki zysk po 9 miesiącach (28/2014)

BMPAG - Niewielki zysk po 9 miesiącach (28/2014)
Share
d1qgpxl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BMPAG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Niewielki zysk po 9 miesiącach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ?0,1 mln EUR zysku netto w pierwszych 9 miesiącach 2014 roku ?Wartość aktywów netto (NAV) na poziomie 98 eurocentów/akcję (wobec 95 eurocentów przed rokiem) Firma bmp media investors AG (ISIN DE0003304200), działająca w branży Venture Capital, podaje w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku według MSSF. Mimo negatywnego rozwoju kursu akcji dwóch spółek portfelowych notowanych na giełdzie, bmp media investors AG wypracowała w III kwartale 2014 roku, dzięki dalszemu pozytywnemu rozwojowi portfela inwestycyjnego, zysk w wysokości 0,2 mln EUR. W wyniku tego, pierwsze 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego zamknięto zyskiem netto w wysokości 0,1 mln EUR (rok wcześniej 0,9 mln EUR) - wobec straty w wysokości 0,1 mln EUR poniesionej w pierwszej połowie roku. Przychody z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych pozostały niskie i wyniosły 0,1 mln EUR (wobec 0,4 mln EUR przed rokiem), ponieważ nie miały miejsca większe transakcje sprzedaży
udziałów. Wartość aktywów netto (NAV), odpowiadająca wartości kapitału własnego wg. MSSF, wyniosła na dzień 30.09.2014 roku 20,2 mln EUR (wobec 17,9 mln EUR przed rokiem), lub 0,98 EUR na akcję (wobec 0,95 EUR na akcję przed rokiem). Wskaźnik kapitału własnego osiągnął 96% (wobec 99% przed rokiem). Wartość środków pieniężnych, w tym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, wyniosła na dzień 30.09.2014 roku 3,8 mln EUR (wobec 5,4 mln EUR przed rokiem). Wartość depozytów bankowych zmniejszyła się z 1,2 mln EUR w dniu 30.09.2013 roku do 0,1 mln EUR w dniu bilansowym. W III kwartale przeprowadzono rundy inwestycyjne we współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym w spółkach portfelowych sleepz, dailyme.tv i iversity. Zarząd spółki oczekuje, że w IV kwartale dojdzie do 1-2 wyjść z inwestycji istniejącego portfela i podtrzymuje swoją prognozę, że spółka zamknie rok obrotowy wynikiem dodatnim. Raport okresowy za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku zostanie opublikowany dnia 28.11.2014 roku na
stronie www.mediainvestors.com. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP MEDIA INVESTORS AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com www.mediainvestors.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Jens Spyrka Członek Zarządu Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qgpxl

Podziel się opinią

Share
d1qgpxl
d1qgpxl