Trwa ładowanie...
d3vwi18
espi

BNP PARIBAS PL - Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracownikami (12/2015)

BNP PARIBAS PL - Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracownikami (12/2015)

Share
d3vwi18

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracownikami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. (?Bank?) informuje, że w trakcie negocjacji prowadzonych z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczących planowanej redukcji zatrudnienia w związku z połączeniem Banku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., trwających od 10 lutego 2015 roku, jak dotąd nie zostało osiągnięte porozumienie. W dniu 27 lutego 2015 roku dwie organizacje związkowe działające w Banku formalnie wystąpiły do Banku z żądaniami w tej sprawie. Żądania organizacji związkowych obejmują: (i) prawo do dodatkowych odpraw pieniężnych dla pracowników, z którymi nastąpi rozwiązanie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia lub odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem indywidualnie z przyczyn niedotyczących pracowników, oraz (ii) prawo do premii restrukturyzacyjnej dla wszystkich pracowników. W związku z tym, że Bank w dniu 2 marca 2015 roku, poinformował organizacje związkowe działające w Banku o nieuwzględnieniu zgłoszonych żądań, zgodnie z art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236, ze zm.), między Bankiem a jego pracownikami został wszczęty spór zbiorowy (ze skutkiem od dnia wystąpienia przez organizacje związkowe działające w Banku z żądaniami wobec Banku). Zarząd Banku dołoży należytej staranności, aby osiągnąć porozumienie z organizacjami związkowymi w celu zaoferowania godziwej rekompensaty pracownikom objętym planem redukcji zatrudnienia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 12/2015 Information on Initiating the Collective Dispute with Employees The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (the “Bank”) hereby announces that in the course of negotiations held with the trade unions since 10 February 2015 on planned staff reductions linked to the merger of the Bank with Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., no agreement has been reached so far. On 27 February 2015, two trade unions operating at the Bank formally submitted their demands to the Bank with regards to this matter. The trade unions demand (i) the right to additional severance payments for employees whose employment is to be terminated as part of collective redundancies or if the employer needs to terminate the employment on an individual basis for reasons not attributable to employees, and (ii) restructuring bonuses for all employees. On 2 March 2015, the Bank informed trade unions operating at the Bank that it is not going to meet their demands as submitted and as a result, pursuant to
Article 7 Section 1 of the Act of 23 May 1991 on Collective Bargaining (Dz. U. of 1991, No. 55, item 236, as amended), a collective dispute between the Bank and its employees has been initiated (with the effect as of the day the trade unions operating at the Bank submitted their demands towards the Bank). The Bank's Board of Executives will make every effort to reach an agreement with the trade unions in order to offer a fair compensation for the staff affected by the staff reduction plan. Legal basis: Article 56 Section 1 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2013 item 1382) | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18