Trwa ładowanie...
d47s1u8
d47s1u8
espi

BNP PARIBAS PL - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (4/2012)

BNP PARIBAS PL - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (4/2012)
Share
d47s1u8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS PL
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że Pan Lars Machenil, w związku z podjęciem nowych obowiązków w Grupie BNP Paribas SA, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 1 lutego 2012 roku. Pan Lars Machenil zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku od 29 kwietnia 2010 roku, a od 5 listopada 2010 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Był Przewodniczącym Komitetu Audytu. W związku z powyższym, skład Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 2 lutego 2012 będzie następujący: 1. Camille Fohl - Przewodniczący 2. Jarosław Bauc - Wiceprzewodniczący 3. Monika Bednarek - Członek Rady Nadzorczej 4. Jean Deullin - Członek Rady Nadzorczej 5. Mark Selles - Członek Rady Nadzorczej 6. Andrzej Wojtyna - Członek Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 04/2012 Change in the composition of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska SA The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: “the Bank”) informs you that Mr. Lars Machenil, further to new responsibilities he is taking in the BNP Paribas Group, has submitted his resignation from the membership in the Bank’s Supervisory Board, effective 1 February 2012. Mr. Machenil has been a member of the Bank’s Supervisory Board since 29 April 2010. Since 5 November 2010 he held the position of a Deputy Chairman of the Supervisory Board. He was also the Chairman of the Audit Committee. With reference to the above, effective 2 February 2012 the composition of the Bank’s Supervisory Board is as follows: 1. Camille Fohl – Chairman2. Jarosław Bauc – Deputy Chairman3. Monika Bednarek – Member of the Board4. Jean Deullin – Member of the Board5. Mark Selles – Member of the Board6. Andrzej Wojtyna – Member of the Board Legal grounds: Article 5, item 1, section 21 and Article 27
of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

d47s1u8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47s1u8

Podziel się opinią

Share
d47s1u8
d47s1u8