Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

BOMI - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (74/2010)

BOMI - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (74/2010)
Share
d4g8xik
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.Pan Andrzej Kraszewski?Wiceprezes Zarządu Emitenta poinformował, iż w dniu 26 listopada 2010 roku w Warszawie dokonał nabycia 10.538 (dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 7,52 zł. Kupno akcji nastąpiło na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.Podstawa prawna:art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi?informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
d4g8xik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2010-11-30 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik