Trwa ładowanie...
d1a3haa
d1a3haa
espi

BOMI - Powołanie członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie (20/2011)

BOMI - Powołanie członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie (20/2011)
Share
d1a3haa

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. uzupełniając raport 18/2011 z dnia 28 marca 2011 roku przesyła informacje dotyczące nowopowołanych członków Rady Nadzorczej?panów Jarosława Karasińskiego oraz Macieja Zientary.Pan Jarosław Karasiński posiada wykształcenie wyższe magisterskie w specjalizacji?nawigacja morska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1988 do 1992 odbył również studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie specjalizacji - ekonomika transportu.Doświadczenie zawodowe1992 - 1994 Maersk Poland sp. z o.o.- analityk stawek frachtowych1994 - 1996 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. specjalista w Dziale Notowań1996 - 2000 Access/Rothschild Corporate Finance Polska - Wicedyrektor2000 - 2002 Wirtualna Polska S.A., Dyrektor ds. Rozwoju2002 - 2004 Grupa Brasco S.A.?Kontroler FinansowyOd 2004 roku prowadzi samodzielnie działalność w zakresie doradztwa poprzez spółkę Robinzone sp. z o.o., w której jest udziałowcem i Prezesem Zarządu. Dodatkowo pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w
spółce Projprzem S.A.W przeszłości pełnił funkcje we władzach takich spółek jak: ElitPol sp. z o.o., First Class S.A., Kompania Winiarska sp. z o.o., Internet Technology Development S.A., BreakPoint sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.Pan Jarosław Karasinski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Jarosław Karasiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Maciej Zientara jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział: Bankowość i FinanseDoświadczenie zawodowe:1994 - 1995 Analityk w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w BH S.A. w Warszawie1995 - 1996 Naczelnik Wydziału Finansów Spółek w Departamencie Bankowości
Inwestycyjnej Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A.1996 - 2000 Kierownik Sekcji Finansowania Projektów Departamencie Corporate Finance w Polskim Banku Rozwoju S.A.1996?2002 Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BRE BANK S.A.; Członek Zarządu Pierwszego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.; Wiceprezes Zarządu Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.2002 - 2003 Dyrektor Biura d/s nowych biznesów i MVNO w PTC S.A.2005?2006 Wiceprezes Zarządu Supernova Capital S.A.2005?2007 Wiceprezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.2007?2008 Wiceprezes Zarządu Supernowa Capital SAOd 2007 roku: Prezes Zarządu Supernova IDM Management SKA Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej Supernova Fund S.A., Dyrektor Zarządzający/Prokurent Supernova Financial Services Sp. z o.o. ,Członek Rady NFI PROGRESS S.A., SCANMED S.A., Emalia Olkusz S.A.Pan Maciej Zientara nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Maciej Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
d1a3haa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2011-04-04 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a3haa

Podziel się opinią

Share
d1a3haa
d1a3haa