Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

BORUTA-ZACHEM S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2/2015)

BORUTA-ZACHEM S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORUTA-ZACHEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boruta-Zachem S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymał od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Altus TFI) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z zawiadomieniem, zmniejszenie liczby posiadanych przez Altus TFI głosów w Spółce poniżej progu 5% miało miejsce w związku z rozliczeniem w dniu 20 stycznia 2015 r. transakcji sprzedaży na rynku zorganizowanym 300 akcji Spółki z dnia 16 stycznia 2015 r. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI posiadały łącznie 6.978.760 akcji Spółki stanowiących 5,000002% akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6.978.760 głosów w Spółce co stanowi 5,000002% w ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI posiadają łącznie 6.978.460 akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.978.460 głosów w Spółce, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów w
Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 139 575 150. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 139 575 150. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Wiesław Sażała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx