Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

BORYSZEW - Asymilacja akcji Boryszew S.A. (60/2011)

BORYSZEW - Asymilacja akcji Boryszew S.A. (60/2011)
Share
d1zb14o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Asymilacja akcji Boryszew S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą nr 645/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki Boryszew S.A., postanowił dokonać w dniu 15 lipca 2011 roku asymilacji 224.550 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Boryszew S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 15 lipca 2011 roku 224.550 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem "PLBRSZW00029", z 1.128.133.296 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Boryszew S.A. oznaczonymi kodem "PLBRSZW00011". Akcje objęte asymilacją otrzymują kod "PLBRSZW00011". Z dniem 15 lipca 2011 roku kodem "PLBRSZW00011" oznaczonych będzie 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć)
akcji spółki Boryszew S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o