Trwa ładowanie...
d34ass7
d34ass7
espi

BORYSZEW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (90/2010)

BORYSZEW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (90/2010)
Share
d34ass7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Boryszew S.A. informuje, że otrzymała:- Uchwałę nr 1448/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 roku, mocą której Zarząd Giełdy wyznaczył na 30 grudnia 2010 roku dzień ostatniego notowania 752.238.564 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00094,- Uchwałę nr 1449/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 roku, mocą której Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 752.238.564 akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz postanawia wprowadzić z dniem 31 grudnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Boryszew S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31
grudnia 2010 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBRSZW00011.Podstawa prawna:Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d34ass7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2010-12-30 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34ass7

Podziel się opinią

Share
d34ass7
d34ass7