Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

BORYSZEW - Emisja obligacji (18/2011)

BORYSZEW - Emisja obligacji (18/2011)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej w dniu 28 lutego 2011 roku, w ramach Programu?3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji, które zastępują obligacje, wyemitowaneprzez Boryszew S.A. w ramach Programu emisji obligacji, prowadzonego przez Pekao S.A., objęte przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 listopada 2010 roku.1) Rodzaj emitowanych obligacji:Obligacje imienne serii A.2) Wielkość emisji:38 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 38.000.0000 PLN.3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 września 2012 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz
perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 377.629 tys. złotych.Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 290.000 tys. zł.Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2011-02-28 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7