Trwa ładowanie...
d3al18g

BORYSZEW - Informacja o stanie posiadania akcji własnych w związku z rejestracją umorzenia 56.715...

BORYSZEW - Informacja o stanie posiadania akcji własnych w związku z rejestracją umorzenia 56.715.692 akcji Boryszew S.A. (50/2013)

Share
d3al18g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o stanie posiadania akcji własnych w związku z rejestracją umorzenia 56.715.692 akcji Boryszew S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Boryszew S.A. (Spółka)
zawiadamia, iż w wyniku rejestracji w dniu 10 lipca 2013 roku umorzenia 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji Spółki zmienił się stan posiadania akcji własnych Boryszew. SA. Na dzień 18 lipca 2013 roku Spółka zależna Impexmetal SA posiadałą 79.376.330 akcji Boryszew S.A., stanowiących 3,608% kapitału zakładowego i dających prawo do 79.376.330 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. Na dzień 18 lipca 2013 roku Boryszew SA posiadała 43.284.308 akcji własnych, stanowiących 1,967% kapitału zakładowego i dających prawo do 43.284.308 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. Na dzień 18 lipca 2013 roku Spółka Boryszew S.A. posiadała pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 122.660.638 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,575% kapitału zakładowego i dających prawo do 122.660.638 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

Podziel się opinią

Share
d3al18g
d3al18g