Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs
espi

BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (92/2010)

BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (92/2010)
Share
d33csbs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Informacja osób zobowiązanych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pani Małgorzaty Iwanejko, Prezesa Zarządu Boryszew S.A., że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowydla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 752.238.564 akcji zwykłych na okaziciela serii F, Pani Małgorzata Iwanejko stała się właścicielką 175.058 akcji tej Spółki.Jednocześnie w dniu dzisiejszym osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze poinformowała spółkę, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawyw Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, stała się posiadaczem 1.200 akcji tej Spółki.Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d33csbs

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2010-12-30 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs