Trwa ładowanie...
d4c4sk9
d4c4sk9
espi

BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (65/2011)

BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (65/2011)
Share
d4c4sk9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Informacja osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze o przydziale w dniu 12 lipca 2011 roku 42 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Boryszew S.A., w trybie wykonania prawa poboru. Zapisy na akcje serii G Boryszew S.A. zostały dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego, w którym były zdeponowane prawa poboru. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c4sk9

Podziel się opinią

Share
d4c4sk9
d4c4sk9