Trwa ładowanie...
dg2c0g4
dg2c0g4
espi

BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (15/2015)

BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (15/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dg2c0g4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 19 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40.871 sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po średniej cenie 5,70 zł za 1 sztukę. Powyższe akcje dają 40.871 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki. W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 11.608.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.608.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg2c0g4

Podziel się opinią

Share
dg2c0g4
dg2c0g4