Trwa ładowanie...
d20q4p5
espi

BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (61/2014)

BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (61/2014)
Share
d20q4p5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 23 października 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 114.581 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 6,40 zł /szt. Powyższe akcje dają 114.581 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,05% kapitału zakładowego Spółki. W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 10.328.432 sztuki akcji własnych, stanowiących 4,69% kapitału zakładowego i dających prawo do 10.328.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20q4p5

Podziel się opinią

Share
d20q4p5
d20q4p5