Trwa ładowanie...
d4g8lfh

BORYSZEW - Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA (46/2015)

BORYSZEW - Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA (46/2015)

Share
d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2015 roku spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 881.686 sztuk akcji Boryszew S.A. Transakcje te spowodowały przekroczenie przez Grupę Kapitałową Boryszew progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji Boryszew S.A. posiadała: - bezpośrednio 5.100.000 akcji własnych, uprawniających do 5.100.000 głosów na WZ, co stanowiło 2,13% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A., - pośrednio poprzez spółkę zależne Impexmetal S.A. 6.000.000 akcje Boryszew S.A., uprawniające do 6.000.000 głosów na WZ, co stanowi 2,50% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. - pośrednio poprzez spółkę zależną SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 525.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 525.000 głosów na WZ, co stanowiło 0,22% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. Łącznie Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki
zależne Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 11.625.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 11.625.000 głosów na WZ, co stanowiło 4,84% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. Na dzień rozliczenia wyżej wymienionej transakcji Boryszew S.A. posiadała: - bezpośrednio 5.100.000 akcji własnych, uprawniających do 5.100.000 głosów na WZ, co stanowiło 2,13% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A., - pośrednio poprzez spółkę zależne Impexmetal S.A. 6.000.000 akcje Boryszew S.A., uprawniające do 6.000.000 głosów na WZ, co stanowi 2,50% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. - pośrednio poprzez spółkę zależną SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 1.406.686 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 1.406.686 głosów na WZ, co stanowiło 0,59% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. Łącznie Boryszew S.A. posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 12.506.686 akcje Boryszew S.A., uprawniające do 12.506.686 głosów na WZ, co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na
WZ Boryszew S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 658 65 68 | | +48 22 659 75 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh