Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

BORYSZEW - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki. (22/2014)

BORYSZEW - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki. (22/2014)

Share
d1gpfzx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 Zarządu Boryszew S.A. ("Spółka", "Emitent") z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A., Spółka informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, podjął w dniu 19 marca 2014 roku uchwałę nr 306/14, w której określił dzień 1 kwietnia 2014 roku dniem wymiany 2.200.000.000 (dwa miliardy dwieście milionów) akcji spółki BORYSZEW S.A. oznaczonych kodem PLBRSZW00011 na 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki BORYSZEW S.A. z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 1 zł (jeden złoty). Dniem referencyjnym, dla dokonania w/w wymiany, jest dzień 21 marca 2014 r. Po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLBRSZW00011 oznaczonych będzie 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda. Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Boryszew S.A. w związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.02.2014 r. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 306/14 z dnia 19.03.2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 306 Zarządu KDPW.pdf | Uchwała nr 306/14 Zarządu KDPW SA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx