Trwa ładowanie...
d22bh79
d22bh79
espi

BORYSZEW - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (70/2014)

BORYSZEW - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (70/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d22bh79

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie z dnia 3 listopada 2014 roku o ustanowieniu przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawu rejestrowego na stanowiącym własność Boryszew S.A. udziale Spółki AKT plastikarska technologie Cechy spol. s.r.o z siedzibą w Jabloncu nad Nysą. Obciążony zastawem udział stanowi 100% kapitału zakładowego spółki AKT plastikarska technologie Cechy spol. s r.o o wartości nominalnej 7.000.000 CZK i uprawnia do 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 13.000.000,- euro (co stanowi równowartość 54.871.700,00 złotych, przeliczoną według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 3 listopada 2014 roku), celem zabezpieczenia spłaty nabytych przez Impexmetal S.A. od Boryszew S.A. wierzytelności o łącznej wartości na dzień ustanowienia zastawu rejestrowego 9.643.497,12 euro (tj. równowartość
40.704.236,99 złotych, przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 3 listopada 2014 roku) z terminem spłaty na dzień 30 września 2015 roku. Wartość ewidencyjna udziału, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Boryszew S.A. wynosi 56,5 milionów złotych według stanu na dzień 30 września 2014 roku. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Boryszew S.A. są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Ze względu na fakt, iż wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22bh79

Podziel się opinią

Share
d22bh79
d22bh79