Trwa ładowanie...
dj02p55

BORYSZEW - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F (86/2010)

BORYSZEW - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F (86/2010)

Share
dj02p55
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. Informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr 1392/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 roku, mocą którejZarząd Giełdy postanowił:1) wprowadzić z dniem 22 grudnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 752.238.564 (siedemset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00094",2) notować prawa do akcji spółki Boryszew, o których mowa w punkcie 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BORYSZEW?PDA" i oznaczeniem "BRSA".Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2010-12-21 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55