Trwa ładowanie...
dyrxgwh
dyrxgwh
espi

BORYSZEW - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii G (67/2011)

BORYSZEW - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii G (67/2011)
Share
dyrxgwh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr 933/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku, mocą której Zarząd Giełdy postanowił: 1) wprowadzić z dniem 22 lipca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00128", 2) notować prawa do akcji spółki Boryszew, o których mowa w punkcie 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BORYSZEW ? PDA" i oznaczeniem "BRSA". Podstawa prawna: Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrxgwh

Podziel się opinią

Share
dyrxgwh
dyrxgwh