Trwa ładowanie...
d14iz5o
d14iz5o
espi

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (40/2015)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (40/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d14iz5o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie o zbyciu w dniu 11 lutego 2015 roku w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 251.000 sztuk akcji Boryszew SA. Transakcja ta spowodowała zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. Dnia 10 lutego 2015 roku, tj. przed dniem transakcji spółka Alchemia S.A. posiadał 12.234.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 5,101% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 12.234.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,101% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. Na dzień 11 lutego 2015 roku spółka Alchemia posiadała 11.992.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło
4,997% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 11.992.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14iz5o

Podziel się opinią

Share
d14iz5o
d14iz5o