Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

BOŚ SA - Rating BOŚ S.A. (54/2014)

BOŚ SA - Rating BOŚ S.A. (54/2014)
Share
d3zla33

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rating BOŚ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 26 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 października 2014 r. powziął informację, iż w dniu 22 października 2014 r. agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd nadała dla Banku ratingi na skali krajowej: rating długoterminowy na poziomie A oraz rating krótkoterminowy na poziomie F1 z perspektywą negatywną. Jednocześnie zostały nadane ratingi na skali krajowej dla Programu Emisji Obligacji o maksymalnej wartości do 2 miliardów zł: rating długoterminowy na poziomie A oraz rating krótkoterminowy na poziomie F1, oraz dla obligacji podporządkowanych serii R1 w kwocie 83 mln zł rating długoterminowy na poziomie BBB-. Bank poinformował o emisjach obligacji w ramach Programu Emisji
Obligacji w raportach bieżących dotyczących emisji obligacji BOŚ S.A. począwszy od raportu nr 36/2010 z dnia 30.11.2010 r., a o emisji obligacji serii R1 w raporcie bieżącym nr 53/2014 z dnia 26 września 2014 r. Dodatkowo Agencja potwierdziła ratingi dla Banku na skali międzynarodowej, które prezentują się następująco: Rating długoterminowy IDR w walucie obcej: 'BBB', z perspektywą negatywną Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej: 'F3' Rating Viability (VR): 'bb' Rating wsparcia (Support Rating): '2' Senior unsecured debt: ?BBB? Bank o przyznanych w 2014 r. ratingach informował w raportach bieżących nr 13/2014 z 28 marca 2014 r. oraz nr 17/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żelazna 32
(ulica) (numer)
22 850 87 51 22 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33