Trwa ładowanie...
d48id57

BOŚ SA - Zamiar Zarządu BOŚ S.A. w zakresie zaproponowania akcjonariuszom Banku zatrzymania całeg...

BOŚ SA - Zamiar Zarządu BOŚ S.A. w zakresie zaproponowania akcjonariuszom Banku zatrzymania całego zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy (10/2014)

Share
d48id57

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar Zarządu BOŚ S.A. w zakresie zaproponowania akcjonariuszom Banku zatrzymania całego zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku dodatkowym zapotrzebowaniem na kapitał, wynikającym z dostosowania do Bazylea III (pakiet CRD IV/CRR), zwróci się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z wnioskiem o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto za 2013 r. na kapitał zapasowy. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwały zgodnej z rekomendacją Zarządu Banku, o której mowa powyżej, Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za rok 2013. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013 zostanie opublikowany przez Bank w terminie i na zasadach określonych przez przepisy dotyczące zwoływania walnych zgromadzeń spółek publicznych oraz publikacji projektów uchwał walnych zgromadzeń. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48id57

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-832 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żelazna | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 850 87 51 | | 22 850 88 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48id57

Podziel się opinią

Share
d48id57
d48id57