Trwa ładowanie...
d30m9fs

BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (48/2011)

BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (48/2011)

Share
d30m9fs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20.12.2011 r. Bank zawarł - w ramach konsorcjum banków w składzie: BRE Bank S.A. (Agent konsorcjum), BOŚ S.A., BGK, PKO BP S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Investkredit AG - umowy kredytowe na finansowanie II Fazy budowy farm wiatrowych na kwotę 99.852,3 tys. zł. W dniu 5.01.2011 r. BOŚ S.A. zawarł - w ramach konsorcjum banków w składzie: BRE Bank S.A. (Agent konsorcjum), BOŚ S.A., BGK, PKO BP S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Investkredit AG, BZ WBK S.A. - umowy kredytowe na kwotę 56.388,1 tys. zł, przeznaczone na finansowanie I Fazy budowy farm wiatrowych, realizowanych przez podmioty powiązane kapitałowo
z podmiotami realizującymi II Fazę budowy farm wiatrowych. Łączna wysokość zaangażowania Banku w finansowanie obydwu faz budowy farm wiatrowych stanowi kwotę 156.240,4 tys. zł. Warunki cenowe umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych. Kryterium uznania umów za znaczące ? łączna kwota zawartych umów przekracza próg 10% kapitałów własnych Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30m9fs

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30m9fs

Podziel się opinią

Share
d30m9fs
d30m9fs