Trwa ładowanie...
d3qfdh9

Bowim - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (3/2015)

Bowim - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (3/2015)

Share
d3qfdh9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Bowim? S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 07 stycznia 2015r. została doręczona Spółce przez jego pełnomocnika decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach uchylająca niekorzystną dla Spółki decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (dotyczącą zakwestionowania prawa Spółki do stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w okresie październik 2007 ? kwiecień 2008 r.) i przekazująca temu organowi sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. Decyzja ta jest wynikiem korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2013 r., sygn. III Sa/Gl 825/13, utrzymanego w mocy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. I FSK 440/14. W wydanej decyzji, Dyrektor Izby Skarbowej zobowiązał Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej do ponownego przeprowadzenia postępowania, uwzględniającego wytyczne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w tym do ustalenia czy i które dokumenty skompletowane przez
Spółkę mające potwierdzać dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych spełniają, bądź nie spełniają wymogów formalnych oraz czy i w jaki sposób, przy zachowaniu należytej staranności Spółka miała możliwość sprawdzenia poprawności transakcji i swoich kontrahentów. Ponadto, w decyzji wskazane zostało, że badanie należytej staranności powinno być powiązane z sytuacją Spółki, jej możliwościami pozyskiwania wiedzy o działalności handlowej kontrahentów, ich kontaktach handlowych oraz rozmiarem i organizacją jej działalności. Decyzja ta daje Spółce szanse na korzystne zakończenie sporu z organami podatkowymi w zakresie rozliczenia podatku VAT za ww. okresy. Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: 1. Raport bieżący nr 38/2014 - Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 2. Raport bieżący nr 70/2013 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia
28.01.2013r. nr PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 825/13) 3.Raport bieżący nr 08/2013 - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qfdh9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | +48 32 39 29 380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | firma@bowim.pl | | www.bowim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2015-01-08 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qfdh9

Podziel się opinią

Share
d3qfdh9
d3qfdh9