Trwa ładowanie...
d4b0jjx
espi

Bowim - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ?Bowim? S.A. w dniu 16 ...

Bowim - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ?Bowim? S.A. w dniu 16 października 2014 r. (47/2014)
Share
d4b0jjx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ?Bowim? S.A. w dniu 16 października 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ?Bowim? S.A. (?Spółka?) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2014 roku oraz treść załączników do tych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych na NWZ Bowim w dniu 16.10.2014r..pdf Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ?Bowim? S.A. w dniu 16 października 2014 r.
Załącznik do uchwały nr 3 NWZ Bowim - informacja nabycie akcji własnych.pdf Załącznik do uchwały nr 3 NWZ "Bowim" S.A. - informacja w sprawie zawarcia umowy nabycia przez "Bowim" S.A. akcji własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
d4b0jjx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2014-10-16 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0jjx

Podziel się opinią

Share
d4b0jjx
d4b0jjx