Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x
espi

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6...

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (69/2012)
Share
d1qti1x
TREŚĆ RAPORTU:
l.p. imię nazwisko zarządzanie lub nadzór opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych data powołania
Carl Normann Vökt Osoba nadzorująca Opis doświadczeń i kwalifikacji zawodowych w załączniku 2012-12-18
Plik Opis
Opis_kwalifikacji.pdf Opiskwalifikacjizawodowych

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-12-18
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070019695 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x