Trwa ładowanie...
d1s56xz

BPH zakłada m.in. 200 mln zł oszczędności rocznie w planie na 2015-20

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) - Bank BPH zdecydował o wdrożeniu planu transformacji biznesowej na lata 2015 - 2020, w tym transformacji sieci sprzedaży, podał BPH. Zakłada on m.in. przekształcenie 134 oddziałów własnych w placówki partnerskie, przekształcenie kolejnych 65 oddziałów w placówki partnerskie we współpracy z dotychczasowymi partnerami lub ewentualne ich zamknięcie, inwestycję ponad 350 mln zł w projekty rozwoju systemów IT, ograniczenie zatrudnienia o maks. 1706 osób i osiągnięcie oszczędności kosztowych w wysokości ok. 200 mln zł rocznie, przy jednoczesnym utrzymaniu i wzroście przychodów w przyszłości. 

Share
d1s56xz

"Plan ma na celu lepsze dopasowanie działania banku do zmieniającego się modelu zachowania klientów, poprawę jego pozycji konkurencyjnej, a także odbudowanie zyskowności w średnim i długim terminie. Stanowi on ważny element zaakceptowanego w lipcu 2015 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego 'Programu Działań Operacyjnych na lata 2015-2018'. Rozpoczęcie dzisiaj wdrażania wcześniej wypracowanego Planu Transformacji Biznesowej wynika z niezrealizowania do tej pory sprzedaży akcji Banku BPH przez General Electric. Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi przez General Electric, nadal prowadzi on proces poszukiwania inwestora strategicznego dla Banku BPH" - czytamy w komunikacie.

"Działania, które podejmowaliśmy znacznie poprawiły naszą sytuację, ale okazały się niewystarczające. Obecne otoczenie makroekonomiczne, czyli bezprecedensowo niskie stopy procentowe, gwałtowny wzrost wartości szwajcarskiej waluty, a w konsekwencji wdrożenie działań wspierających klientów posiadających kredyty w CHF, wzrost opłat na BFG, a także wyzwania związane z dodatkowymi obciążeniami dla sektora finansowego to czynniki, które wpływają na nasz wynik" - skomentował prezes Richard Gaskin, cytowany w komunikacie.

W ramach planu przeprowadzona zostanie transformacja sieci sprzedaży. Bank utrzyma i będzie rozwijał sieć flagowych oddziałów własnych, skupiających się na obsłudze klientów średniozamożnych (mass affluent) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Docelowo klienci będą mogli skorzystać z 53 oddziałów własnych, w których będzie oferowana pełna gama produktów, w tym kredyty hipoteczne i produkty inwestycyjne. Obsługa klientów korporacyjnych nadal będzie prowadzona w 12 dedykowanych centrach biznesowych, podano również.

d1s56xz

Bank zamierza też przekształcić 134 oddziały własne w placówki partnerskie, których właścicielami i menedżerami zostaną obecni pracownicy banku. Zostanie w nich wdrożony uproszczony model działania, oparty o sprzedaż kredytów detalicznych, kont osobistych i kart kredytowych oraz obsługę transakcyjną. Jednocześnie zarząd będzie dążył do przekształcenia pozostałych 65 oddziałów w placówki partnerskie zarządzane przez obecnych partnerów banku. Jeśli przekształcenie tychże oddziałów nie dojdzie do skutku, zostaną one zamknięte, a obsługa ich klientów przeniesiona do najbliższych placówek oraz kanałów zdalnych.

Równolegle bank będzie prowadził kluczowe projekty rozwoju systemów IT, głównie poprzez kontynuację zmiany centralnego systemu bankowego. Łączne inwestycje w tym zakresie w latach 2015-2018 wyniosą blisko 250 mln zł.

"Po zakończeniu powyższej fazy transformacji, zarząd banku zaplanował rozpoczęcie kolejnego etapu, którego celem będzie zbudowanie wielokanałowego modelu dystrybucji produktów i usług. Obejmie on nowoczesne platformy internetowe i mobilne, które staną się dla klientów podstawowym kanałem do wykonywania wszystkich operacji bankowych. Etap ten rozpocznie się w 2018 roku i zakończy w 2020 roku, a planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 100 mln zł" - czytamy dalej.

W celu realizacji Planu Transformacji Biznesowej, bank zakłada poniesienie w 2015 roku kosztu rezerwy do wysokości 211 mln zł. Rezerwa ta zostanie przeznaczona na optymalizację zatrudnienia, która ma objąć pracowników sieci sprzedaży i centrali banku, nie więcej niż 1706 osób, i zmianę modelu dystrybucji. Przy czym bank spodziewa się, że wiele spośród osób dotkniętych zmianami znajdzie zatrudnienie w nowych placówkach partnerskich. Optymalizacja zatrudnienia będzie przedmiotem negocjacji z działającymi w banku związkami zawodowymi.

d1s56xz

Zarząd banku spodziewa się, że działania polegające na transformacji biznesowej przyczynią się do osiągnięcia przyszłych oszczędności kosztowych w wysokości ok. 200 mln zł rocznie przy jednoczesnym utrzymaniu i wzroście przychodów.

Bank stwierdza, że sytuacja Banku BPH pozostaje stabilna i bezpieczna. Potwierdzeniem tego będzie osiągnięcie na koniec 2015 roku współczynników kapitałowych przekraczających minimalne wymogi KNF, tj. 14,77% dla całkowitego współczynnika kapitałowego i 11,08% dla współczynnika Tier 1.

"Zarząd Banku jest przekonany, że po wdrożeniu Planu Transformacji Biznesowej Bank pozostanie nowoczesnym i zdrowym bankiem, działającym w myśl zasad fair play, oferującym wielokanałowy dostęp do usług, co pozwoli mu budować relacje z obecnymi i przyszłymi klientami. Jednocześnie bank będzie osiągał stabilne zyski, a jego wskaźniki finansowe i pozycja rynkowa wyraźnie się poprawią" - podsumowano w komunikacie.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)

d1s56xz

Podziel się opinią

Share
d1s56xz
d1s56xz