Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

BRASTER - Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. (52/2014) - EBI

BRASTER - Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. (52/2014)
Share
dm1ulkm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 52 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało w skład Rady Nadzorczej BRASTER S.A. następujące osoby: 1. Panią Joannę Piasecką-Szczepańską (Członek Rady Nadzorczej) 2. Pana Grzegorza Pielaka (Członek Rady Nadzorczej), 3. Pana Tomasza Binkiewicza (Członek Rady Nadzorczej), 4. Pana Krzysztofa Rudnika (Członek Rady Nadzorczej), 5. Pana Wojciecha Sobczaka (Członek Rady Nadzorczej), który został powołany na miejsce Pana Grzegorza Szymańskiego. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata. Życiorys Pana Wojciecha Sobczaka stanowi załącznik do niniejszego raportu, natomiast życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej są dostępne w Rozdziale 2 pkt 2.1 Dokumentu Informacyjnego z dnia 29 maja 2014 roku ? ostatni przekazany do wiadomości publicznej Dokument Informacyjny. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | BRASTERZALACZNIKRAPORT5220140623-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm