Trwa ładowanie...
d3ereth

BRASTER S.A. - Rozpoczęcie badania obserwacyjnego \"THERMARAK\" (39/2014) /EBI

BRASTER S.A. - Rozpoczęcie badania obserwacyjnego \"THERMARAK\" (39/2014) /EBI

Share
d3ereth

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie badania obserwacyjnego \"THERMARAK\" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r., zostało uruchomione badanie: \"Badanie obserwacyjne mające na celu zgromadzenie danych z badania termograficznego za pomocą urządzenia Tester BRASTER oraz danych z badań obrazowych w diagnostyce i różnicowaniu raka piersi u kobiet\", o numerze protokołu BRA/03/2014 zwanego dalej \"THERMARAK\", w pierwszym ośrodku na terenie Częstochowy. Badanie THERMARAK jest wypełnieniem rekomendacji z badania obserwacyjnego \"THERMACRAC\" (informacja przekazana w raporcie bieżącym nr 8/2014), zgodnie z którymi, zalecono dalszy rozwój algorytmu interpretacji uzyskiwanych wyników oraz opracowanie przez BRASTER S.A. narzędzi wspierających, m.in. atlasu termograficznego. Badanie \"THERMARAK\" jest wieloośrodkowym, otwartym badaniem obserwacyjnym, nieinterwencyjnym, mającym na celu zgromadzenie materiału klinicznego w postaci danych z badania termograficznego za pomocą urządzenia Tester BRASTER oraz danych z badań obrazowych wykonanych w trakcie procesu
diagnostycznego i różnicowania patologii rozrostowych, w tym raka piersi u kobiet. Pozyskany materiał kliniczny posłuży do opracowania atlasu patologicznych obrazów termograficznych, który będzie stanowił pomoc naukową dla personelu medycznego wykonującego badania termograficzne za pomocą Testera BRASTER oraz dokonującego interpretacji otrzymanych obrazów termograficznych. Badanie będzie prowadzone w specjalistycznych poradniach diagnostyki piersi oraz zakładach diagnostyki obrazowej na terenie Polski. Badaniu termografii kontaktowej za pomocą urządzenia Tester BRASTER poddanych zostanie około 500 kobiet, u których w badaniach diagnostycznych stwierdzono patologię rozrostową piersi. Protokół badania zakłada rekrutację około 350 kobiet z potwierdzonym rakiem piersi oraz około 150 kobiet z potwierdzonymi łagodnymi guzami litymi. O rozpoczęciu badania w kolejnych specjalistycznych ośrodkach, Spółka będzie informować na bieżąco w raportach bieżących. W ocenie Zarządu Emitenta, badanie THERMARAK, jest istotnym
elementem umożliwiającym pozyskanie istotnego know-how w obszarze medycznym oraz przyczyni się do realizacji strategii rozwoju działalności badawczej BRASTER S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

Podziel się opinią

Share
d3ereth
d3ereth