Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

BRASTER S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej lic...

BRASTER S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (7/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna informuje, iż wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych od akcjonariusza Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV-SIF o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późno zmian.) (zwanej dalej "OfPubU"), niniejszym Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV - SIF, z siedzibą w Luksemburgu, 20 rue Euqene Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do rejestru RCS Luxembourg pod numerem B 01605468 (zwana dalej "Alfa"), będąca podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt. b) OfPubU zawiadamia o zmniejszeniu przez Alfa udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Braster S.A. (zwana dalej "Spółką") oraz osiągnięciu progu poniżej
5% w kapitale zakładowym oraz 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Osiągnięcie progu poniżej 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji w dniu 19 kwietnia 2013 r. Przed zmianą udziału Alfa posiadała 200.000 akcji Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 8,1% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 200.00 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 8,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 19 kwietnia 2013 r. Alfa posiadała 80.900 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 3,27% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 80.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 3,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Alfa nie wyklucza zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Krzysztof Pawleczyk Przezes Zarządu
2013-06-17 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at