Trwa ładowanie...
d4fkh4t

BRASTER S.A. - Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (10/2014)

BRASTER S.A. - Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (10/2014)

Share
d4fkh4t

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 i art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od p. Grzegorza Pielaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści: ?Działając w imieniu własnym, mając na względzie obowiązek określony w art. 69 i art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwana ?ustawa o ofercie?) oraz raport bieżący EBI nr 35/2014 Spółki informujący o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, niniejszym zawiadamiam, iż w związku z transakcją nabycia 23.077 akcji serii E Spółki na podstawie umowy objęcia akcji oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przeze mnie na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji posiadałem bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących poniżej 5 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz poniżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu przedmiotowego objęcia akcji posiadam bezpośrednio 123.077 akcji Spółki, reprezentujących poniżej 5 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednakże, informuje, iż Grehen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dyzinie, której jestem głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu posiada 30.000 akcji Spółki. W związku z czym informuję, iż posiadam pośrednio akcje reprezentujące powyżej 5 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące powyżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto informuje, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie oraz nie wykluczam w przyszłości zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.? |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
2014-05-27 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

Podziel się opinią

Share
d4fkh4t
d4fkh4t